TextExpander: Smile-verktyget förbättras och går till version 7.0

0 Shares

Redaktören Smile tillkännager idag tillgången till en ny större version av sitt verktyg TextExpander.

Illustration: TextExpander: Smile-verktyget har förbättrats och uppgraderats till version 7.0

Applikationen drar fördel av denna numrerade version 7.0 avett reviderat gränssnitt som underlättar navigering inom programmet och förkortningar, förbättrade förkortningsförslag, möjligheten att lösa konflikter inom förkortningar med ett renare och mer lättanvänt gränssnitt, samt gruppsökverktyg med förbättrad sortering och presentation,

Som en påminnelse låter Smile-mjukvaran dig anropa formaterade textblock från en förkortning, vilket kan spara mycket tid under vissa processer. TextExpander erbjuder en gratis provperiod, och sedan måste du gå igenom en Life Hacker-, Team- eller Enterprise-prenumeration från 3,33 $ per månad för att dra full nytta.

0 Shares