Rätt till reparation och ekologi: aktieägare fördömer Apples tvetydiga ståndpunkt

0 Shares

Regelbundet, Apple står inför slingepisoder från några av sina aktieägare. Således, den 13 september, Green Century Capital Management -ett socialt ansvarsfullt fondbolag- och anslutet till amerikanska PIRG, meddelade att det hade lämnade in flera resolutioner till Cupertino -och John Deere- och krävde omprövning av deras ståndpunkt mot rätten till ersättning.

Illustration: Right & agrave;  reparation och ekologi: aktieägarna fördömer den tvetydiga ståndpunkten  från Apple

Det uttalade målet är att lösa det sätt på vilket Apple begränsar viss verksamhet till deras verkstäder eller till de auktoriserade och endast med specifikt material. Apples position, säger de, undergräver miljörekorden: e-avfall är den snabbast växande avfallsströmmen i världen, och år 2040 kommer internetanslutna enheter att stå för 14 % av alla utsläpp. Tillgång till produktreparation är avgörande för att förlänga livslängden för elektroniska enheter och på så sätt undvika slöseri med resurser och minska gasutsläpp.

För Leslie Samuelrich – VD för Grönt århundrade-, investerare är mycket oroad över Apples attityd (hon pratar om en oärlig kombination av främja miljömässig hållbarhet och samtidigt förhindra reparation av produkter). Företaget skulle därmed riskera att förlora sitt rykte som klimatförespråkare.

0 Shares