Liten våg av kampanjer hos Apples ledning

0 Shares

Illustration: Liten våg av kampanjer & agrave;  Apple-hantering

Enligt Bloomberg skulle Apple ha gått vidare till några ändringar i organisationsschemat, och Michael Shapiro tar över efter Gary Wipfler, pensionerad. Veteran Cupertino verkställande direktör Michael Shapiro arbetar på företagets filer på nivån för kontant hantering. Mer specifikt bör det bidra till att uppnå en nivå av kontantneutralitet (lika mängder kontanter och skulder). Till detta tillkommer Vissa modifieringar : Alan Gilchrist har blivit befordrad vice vd för teknik för anpassad kisel- och batteriteknik, blir Eden Sears vice vd för varumärke och Stacey Lysik och Ron Huang tar också avancemang som nya VP.

0 Shares