Kina: Apples leverantörer kämpar för att upprätthålla produktionen

0 Shares

Utöver bristen på vissa delar kommer Apple att ställas inför ett annat stort problem, det med strömavbrotten som för närvarande plågar Kina. Underleverantörer har faktiskt svårt att upprätthålla normala produktionshastigheter, regeringen skar frivilligt ned elektriciteten för att bromsa den dramatiska ökningen av kostnaderna för kol och naturgas. Båda används ofta i landet för elproduktion, både för hushålls- och industribruk.

Illustration: Kina: Apples leverantörer kämpar  upprätthålla produktionen

Till detta kommer Pekings starka missnöje med de regionala förvaltningarnas oförmåga att uppfylla utsläppsminskningsmålen. När föroreningsnivån överstiger ett definierat tröskelvärde stängs alltså även produktionen av el.. Tydligen har detta fenomen varit mer och mer regelbundet sedan mitten av september (med en veckas avbrott). I den här situationen försöker leverantörer till Apple (och andra stora företag som Amazon) organisera sig men sådana nedskärningar utgör ett allvarligt hot mot kontinuiteten i leveranskedjan.

Den här typen av problem bekräftar bara Apples val att hitta andra partners än Kina och att flytta vissa produktionsanläggningar (TSMC, Foxconn eller Winstron) till andra sydostasiatiska länder – som t.ex. Thailand eller Vietnam – eller till och med Indien.

0 Shares