iPhone / iPad: Skulle Apple tvingas leverera delar i 7 år i Europa?

0 Shares

Nyligen föreslog EU-kommissionen att tillverkarna ska tillhandahålla uppdateringar och reservdelar för smartphones under en period på fem år, utökad till sex år för surfplattor.. Men Tyskland skulle vilja gå ännu längre. Dessutom har hon just bett kommissionen att granska dess kopia och utöka denna period till sju år.

Illustration: iPhone / iPad: Apple skulle tvingas & agrave;  leverera delar i 7 år i Europa?

Dessutom, den tyska förbundsregeringen vill också att Bryssel inför regler för ekodesign, inklusive en energimärkning och en reparationsbarhetsindex (som i Frankrike), fortfarande för smartphones och surfplattor. Slutligen kräver den att reservdelar erbjuds till ett rimligt pris och med snabbare leveranstider (den nuvarande maxtiden är fem arbetsdagar).

Uppenbarligen datortillverkare – genom förmedling av DigitalEurope Industry Association som särskilt inkluderar Apple, Samsung och Huawei- anser att Europa går för långt med sådana förfrågningar. De erbjuder säkerhetsuppdateringar i tre år och operativsystemuppdateringar i två år. På reservdelssidan anser de att endast de med högst felfrekvens (som batterier eller skärmar) bör beröras, med undantag för mer pålitliga sådana (som kameror, mikrofoner etc. högtalare etc.).

Förhandlingar pågår fortfarande och förväntas pågå i många månader. Europeiska unionen planerar inte att lägga fram några förslag före 2023.

0 Shares