Frankrike: Google överklagar sanktionen på 500 miljoner € [droits voisins]

0 Shares

Som man kan tro, Google har meddelat att de kommer att överklaga böterna på 500 miljoner euro som utdömts av konkurrensmyndigheten i Frankrike. Den senare förebråade honom för att ha frivilligt ignorerade hans önskemål om offentliggörande av konsumentinformation.

Det amerikanska företaget anklagades särskilt för inte respekterar närstående rättigheter som säkerställer ersättningen till pressredaktörerna under distributionen av deras artiklar. Konkurrensverket har därför beordrat Google att presentera ett erbjudande om ersättning för dessa användningar av skyddat innehåll, med straffavgifter på upp till 900 000 euro per dag av försening.

Illustration: Frankrike: Google överklagar sanktionen på 500 miljoner euro; [droits voisins]

låt oss komma ihåg det Fransk lagstiftning ålägger digitala plattformar att inrätta ersättning för återupptagande av pressinnehåll. I april 2020 hade tävlingsansvarig redan tvingade det amerikanska företaget att inleda förhandlingar under en period av tre månader, med förlag eller pressbyråer om dessa berömda närliggande rättigheter.

Faktum är att under flera år, de kräver ekonomisk kompensation för användningen av deras innehåll, särskilt på sökmotornivå. Syndicate of Magazine Press Editors (SEPM), General Information Press Alliance (APIG) och Agence France Presse (AFP) hade hänvisade till Konkurrensverket i september 2020.

0 Shares