Epic Games har långt ifrån erkänt nederlag, utan har överklagat domen mot Apple

0 Shares

Som väntat har Epic Games överklagat domen i sin stämningsansökan mot Apple angående App Store-policyn. Inlämnad på söndagen är överklagandet snarare kort, bestående av ett enda stycke, varvid den största delen av de tjugo sidorna ägnas åt juridiska formler.

Illustration: Epic Games har långt ifrån erkänt nederlag, utan har överklagat beslutet mot Apple

Epic Games överklagar till Förenta staternas appellationsdomstol för den nionde kretsen från domen som avkunnades den 10 september 2021, och alla beslut som hör till den domen, inklusive men inte begränsat till beslutet efter rättegången i sak och den permanenta föreläggande enligt regel 52, vart och ett utfärdat samma dag. Observera att Apple har 90 dagar att följa till innehållet i beslutet, men kunde begära vilandeförklaring av verkställigheten i sina egna inlagor.

Kom ihåg att domare Gonzales dömde till förmån för Cupertino-företaget på nio av de tio anklagelserna, en juridisk seger för den sistnämnda, som endast är tvungen att godkänna länkar till tredje parts betalningsmetoder i appar. Utöver det betyder det också detApple kan fortsätta att blockera Fortnite på App Store för att ha brutit mot dess allmänna villkor (plötsligt kan förlaget inte ens dra nytta av reformen av länkar i appar). Hon är inte inte alls skyldig att återställa Epic Games utvecklarkonton (även i Sydkorea), vilket kan påverka utvecklingen av vissa spel, eller till och med användningen avOverklig motor.

0 Shares