Chips: ökning av produktionskostnader och priser 2022

0 Shares

Illustration: Chips: ökning av produktionskostnader och priser 2022

Enligt [a=”https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Chip-prices-set-to-rise-into-2022-as-TSMC-hikes-rates”]Nikkei Asien, priset på marker förväntas fortsätta att öka fram till 2022, vilket i slutändan kan påverka Apple (och priset på dess produkter?), och mer specifikt TSMC. Den sistnämnda – som tillverkar chips åt Cupertino, men även Nvidia och Qualcomm, har faktiskt alltid haft produktionskostnaderna är cirka 20 % högre än sina konkurrenter. Men med halvledarbristen borde gjuteriet förbereda sig för sin största prishöjning på tio år, som kan ha en påverka många teknikföretag : Dessa högre priser är resultatet av flera faktorer, inklusive ökade hårdvaru- och logistikkostnader samt hög efterfrågan på chiptillförsel, som har uppstått sedan bristen började. Inför ett behov av att säkra en viss mängd komponenter beställer nu företag mer än de verkligen behöver därmed ytterligare hårdnar en redan spänd situation.

0 Shares