Apples kassör går i pension

0 Shares

Illustration: Apples kassör går i pension

Vid 62 år gammal och efter 34 år av god och lojal tjänst, kassör för Apple (VP & Kassör) har precis gått i pension. Enligt Bloomberg, Gary Wipfler lämnade nyligen sin post även om hans avgång ännu inte har formaliserats. Observera att han har övervakade Cupertinos treasury, investeringar och kapitalavkastningsprogram. Vid ett tillfälle deltog han också i kvartalsvisa vinstsamtal. Det var också närvarande vid Apples höjdpunkter och han deltog särskilt i en förändring av finansstrategin genom att öka kuvertet avsett för aktieåterköp och utdelningsprogram. Han hjälpte också till att övervaka Braeburn Capital, ett Apple-dotterbolag som förvaltar företagets tillgångar, och som har varit inblandat i Apples rasrättvisa och prisvärda bostäder.

0 Shares