Apple skulle försöka kanalisera Slack-kanalerna för sina anställda #MeeToo

0 Shares

Under flera veckor har Apple varit tvungen att möta oöverträffade sociala rörelser inom Apple Park. Från och med nu är de anställda på företaget talrik att protestera mot deras arbetsförhållanden, eftersom de sanitära åtgärderna inte riktigt har bidragit till att förbättra spänningarna.

Tydligen, Cupertino sägs ha förbjudit sina anställda att skapa och gå med i en Slack-kanal för att diskutera lönelikviditet, hävdade att det stred mot företagets policy. Flexibla kanaler tillhandahålls för att driva Apples affärer och måste främja arbetet, projekten eller uppdraget för Apples avdelningar och team, sa en representant för personalrelationer. berättigande, även om det låter som en bra uppmaning att beställa.

Illustration: Apple skulle försöka kanalisera Slack-kanalerna för sina #MeeToo-anställda

I och med pandemin var det faktiskt nödvändigt att organisera distansarbete och företaget hade då främjat användningen av Slack internt, vilket resulterade i att det fanns mer än 3 000 grupper, av vilka några har mer än 10 000 medlemmar. Det har dock i viss mån reglerat användningen av Slack genom riktlinjer: aktivitets- och hobbykanaler som inte erkänns som grupper av Apple-anställda eller sammanslutningar av mångfaldsnätverk är inte tillåtna och bör inte skapas.

Vissa kommer inte att misslyckas med att ta upp motsägelse mellan Apples externa policy och dess interna regler, eftersom lönekapital inte verkar a priori vara en del av de tillåtna diskussionsämnena.

0 Shares