Apple: ännu en ny version av AirTags firmware

0 Shares

Illustration: Apple: ytterligare en ny version av AirTags firmware

I kväll, Apple rullade ut ännu en mystisk iteration av airtag-firmware. I flera veckor har den slumpmässigt erbjudit – alla användare som inte betjänas på samma sätt – olika versioner : bygg 1A291a, ersätter den tidigare från juni (1A287b), sedan 1A291st som inte hade förändrats mycket för de 25 % AirTags-användarna som fick den. Detta är en av dem ny version kallad 1A291f, som normalt bör ta bort denna distributionsgräns och vara tillgänglig för alla. Detta kommer att installeras automatiskt (normalt) på din lilla beacon, utan någon manipulation. Kom ihåg att för att kontrollera versionen, serienumret och versionen av det interna programmet för en airtag måste du gå till applikationen Lokalisera, sedan välja taggen och klicka på dess namn.

0 Shares