App Store: 21,5 miljarder dollar spenderade på mobilappar!

0 Shares

Användare uppges spendera 33,6 miljarder USD på mobilappar under tredje kvartalet 2021, en ökning med 15,1 % jämfört med föregående år. I sin senaste marknadsundersökning indikerar SensorTower fortfarande en tydlig tillväxt intäkter från mobila applikationer, alla system tillsammans.

Faktum är att i detalj skulle kostnaderna för App Store ha ökat med 22,1 % på årsbasis under första halvåret 2021, skulle Google Play Store uppleva en ännu mer betydande topp. Men det här loppet – som hade accelererat med coronavirus-pandemin – skulle tendera att göra det att sakta ner något.

Illustration: App Store: 21,5 miljarder dollar spenderade på mobilappar!

I ett uttalande sa företaget att tillväxten främst drevs av Google Play, som såg konsumentutgifterna minska från 10,2 miljarder dollar till 12,1 miljarder dollar. Även om Apples App Store har sett en mer blygsam tillväxt, har den sett en ökning av konsumenternas utgifter, från 19 miljarder dollar till 21,5 miljarder dollar. Dessutom, liksom tidigare år, sägs konsumenterna spendera cirka 1,8 gånger mer på Apples marknad jämfört med Googles.

På sidan av populära applikationer, TikTok: Videos, Lives, Music toppade tre miljarder nedladdningar, uppenbarligen en första för en app utanför Facebook-gruppen. Nätverket ligger i toppen av rankingen på App Store och på tredje plats – efter Facebook och Instagram – på Google Play.

0 Shares