Anställda skickar ett öppet brev till Tim Cook #AppleToo

0 Shares

Illustration: Anställda publicerar ett öppet brev & agrave;  Tim Cook #AppleToo

Sociala protester blir allt starkare i Cupertinos led. Ja, i en öppet brev skickat i fredags till Tim Cook, krävde flera anställda att Apple skulle vidta åtgärder i frågor som rör arbetsförhållanden, inklusive trakasserier och diskriminering. Upplagt på AppleToos webbplats, sa dokumentet att företaget inte skulle göra tillräckligt för att uppfylla sitt engagemang för mångfald, rättvisa och en miljö där alla kan göra sitt bästa. Kom ihåg att rörelsen skapades av anställda (i post eller inte) till fördöma några oprofessionella situationer – inklusive trakasserier, diskriminering, sexism eller rasism – som skulle döljas av Apple och som uppenbarligen skulle gå till mot bilden den öppet försvarar.

0 Shares